Genealogie Linken Pagina

<<<--- terug naar de hoofdpagina

Friesland

*Alle Friezen

Advocaten bij het Hof van Friesland

Alde Fryske Tsjerken

Altijd strijdvaardig - Archieven Friesland

Amelanders

Archief en documentatiecentrum

Beeldbank cultureel erfgoed

Blog Historische vereniging Noordoost-Friesland

Blokhuispoort

Catargo - oorkondeboeken

Corpus Roemeling

Criminele sententies Hof van Friesland 1649-1699

De Kanon fan de Fryske Skiednis

Digicollectie Tresoar

Digitale collectie Tresoar

Donkerbroek

Doopsgezinden in Surhuisterveen

Emigrantenbrieven - Tresoar

Fries archiefnet

Fries genootschap

Friese geschiedenis

Friezen in de tiendaagse veldtocht

Fryske Akademy

Fryske Hannen

Friezen uit vroeger eeuwen - inscripties op naam

Friezen uit vroeger eeuwen - pdf per plaats

Geheim register ontslagen gevangenen

Gemeentearchief Ameland

Gemeente Vlieland

Geneaknowhow Friesland

Genealogiepagina bij Tresoar

Genealogische jaarboeken Friesland

Genealogy yn Fryslan

GIsportaal begraafplaats Borne

Grafkelders in Friesland - Andre Buwalda

Harlingen evangelisch luthers lidmatenregister 1740-1885

Heidenskipster Argyf

Hennaerderadeel

Het tuchthuis

Historisch Centrum Franeker

Historisch Centrum Leeuwarden

Historisch informatiecentrum Noord-Oost Friesland

Historische vereniging noord-oost Friesland

Hof van Friesland

Kentekens Friesland

Kerkarchieven van Friesland

Kerkkalender Friese edelen 1490-1634

Kleinekerkstraat Harlingen

Legenden en mythen omtrent het Medemblikker slot

Lidmatenboeken Tresoar

Militairen in Friesland voor, onder en na Napoleon 1795-1815

MpaginaE

Ondergedoken in Friesland

Onderzoek Fries zilver

Online Museum Blokhuispoort

Ontdekking van de Vrije Friezen

Ontwikkeling Stinzen en Staten

Oud Tzummarum e.o.

Redbot; Fries erfgoed hub

Rolboeken Tresoar

Skutsje historie

Spanvis

Stamboom Achtkarpelen

Staten en Stinzen

Stichting Archief en document voor R.K. Friesland

Sticthing De Ouwe Polle Ameland - met beeldbank

Stichting erfgoed Trynwalden

Stichting Erfskip Terpdoarpen

Stichting Oudachtkarspelen

Stinsen en states in Friesland

Stinsen in friesland

Terschellinger Stamboom Schylge DNA genealogie Terschellingers

Tresoar

Tresoar - Fries fotoarchief

Tresoar - Nedergerechten

Vereniging Oud Hoorn

Vergeten Harlingers

West Fries archief

West Fries Genootschap

Westfriese families

West Fries genootschap

Wumkes - Digitale historische bibliotheek Friesland